مشخصات تماس

تلفن:       91031518-021

واتساپ:   989179861772+

ایمیل:      contact@novinrahbord.com

شیراز، بلوار مدرس، بلوار آزادگان، کارخانه بزرگ نوآوری

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه:  9:00 تا 21:00

پنچنشنبه:            9:00 تا 15:00