مشخصات تماس

تلفن:       ۰۹۰۳۹۸۶۱۷۷۷

واتساپ:   ۰۹۱۷۹۸۶۱۷۷۲

ایمیل:      contact@novinrahbord.com

شیراز، بلوار مدرس، بلوار آزادگان، کارخانه بزرگ نوآوری

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه:  ۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰

پنچنشنبه:            ۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰