مشخصات تماس

تلفن:       ۰۹۰۳۹۸۶۱۷۷۷

ایمیل:      contact@novinrahbord.com

بلوار مدرس، کارخانه بزرگ نوآوری شیراز

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه:  ۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰

پنجشنبه:            ۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰